Kontaktní informace

Tisk Ofset a.s.
sídlo firmy – ofsetový tisk

Spojenců 282, Úpice 542 32
tel./fax: 499 881 171, 604 149 754, 603 283 956
e-mail: tiskofset@tiskofset.cz, aluna@tiskofset.cz
: 26069652
DIČ: CZ26069652
společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové oddíl B, vložka 2387

tisk_upice

Tisk Ofset a.s. – Dům tisku

digitální a velkofotmátový tisk

Pražská 59
Trutnov 541 01

tel.: 491618613
mob.: 603 283 956, 604 149 754
e-mail: tiskofset@tiskofset.czmatias@tiskofset.cz

dum_tisku