Všechny spotřební tiskoviny – faktury, bloky, hlavičkové a dopisní papíry, faktury, tabulky, tiskopisy všech druhů a formátů. Tisk na klasické papíry nebo propisovací papíry.